skip to Main Content

Algemene verkoopsvoorwaarden

Webshop FAQ’s of ga naar de verkoopsvoorwaarden van onze offertes

1. Naar welke landen worden de producten in de webshop verzonden?

De webshop is voorlopig enkel binnen België van toepassing, de transportkosten zijn enkel voor België van toepassing.  Mensen uit Nederland en andere Europese landen kunnen ons altijd via mail bereiken voor een offerte op maat.

2. Van welke betalingsmogelijkheden maken jullie gebruik?

Wij werken voorlopig enkel via overschrijving.

3. Hoe lang is de verzendtijd?

De verzendtijd gaat pas in van zodra wij de betaling hebben ontvangen. Voor automatiseringsartikelen hangt het er vanaf of wij deze op stock hebben. Bij bestelling verwittigen wij de klant steeds hiervan. Indien deze artikelen op stock zijn dan worden deze binnen de 5 werkdagen verwerkt en verstuurd. voor maatwerk ligt dit echter anders. Wij moeten onze bestelling doorsturen naar de fabrikant en deze heeft dan een fabricagetijd van 8 weken tot 10 weken (feestdagen en vakantiedagen zoals het bouwverlof kunnen deze tijd verlengen), van zodra wij de poort ontvangen hebben, nemen wij met u contact op om deze bij u te komen leveren.

4. Hoe worden de goederen verzonden?

De automatiseringsartikelen worden via GLS verzonden, de poorten worden ofwel door onszelf geleverd op afspraak of via een transportbedrijf.

5. Hoeveel bedragen de verzendkosten?

Dit is afhankelijk van het product. Voor kleine artikelen (zenders, codesloten en dergelijke) rekenen wij 4€ transportkosten aan, voor de automatiseringspakketten en grotere artikelen rekenen wij 10€ transportkosten aan. Voor het transport van de poorten rekenen wij €80 transportkosten aan.

6. Hoe gaat retouren en ruilingen in zijn werking?

Alle betwistingen, weigering of omruiling van verkeerd aangekochte producten (uitgezonderd maatwerk d.i. de poorten, hierop valt geen verzakingsrecht) kunnen binnen de 14 kalenderdagen terug gestuurd worden via retour. Na deze termijn of melding via andere weg wordt niet aanvaard. De kosten van de retour zijn steeds ten laste van de klant. De klant draagt de verantwoordelijkheid van het al dan niet toekomen van deze retour indien deze verstuurd werd zonder bewijs van verzending.  Goederen dienen onbeschadigd en in originele verpakking terug te worden gestuurd. Indien u bij levering merkt dat de producten beschadigd zijn vragen wij hiervan zo snel mogelijk melding te doen. Indien wij merken dat producten opzettelijk of door verkeerdelijk gebruik zijn beschadigd kunnen wij deze niet terugnemen. Indien de retour voldoet aan deze voorwaarden zal na ontvangst het bedrag terug over gemaakt worden naar uw rekening.  Goederen in promotie kunnen niet geruild of geretourneerd worden. Maatwerk (de tuinpoorten) vallen niet onder het verzakingsrecht en worden niet terug genomen. Deze worden persoonlijk door ons gecontroleerd op beschadigingen en persoonlijk door ons geleverd. Moest er toch iets aan de poorten mankeren, gelieve dit zo snel mogelijk te melden. Afhankelijk van het soort van beschadiging wordt deze hersteld of indien grove beschadiging wordt deze terug gestuurd voor een nieuwe poort naar de fabrikant.

7. Hoe gaat de bestelling in zijn werking?

U kiest uw artikelen uit in de webshop en laadt deze in uw virtueel mandje. Vervolgens geeft u uw gegevens in en stuurt uw bestelling door. Wij zullen deze bestelling dan verwerken en een factuur opsturen die u dan via overschrijving kan betalen. Van zodra wij uw betaling hebben ontvangen verwerken wij uw bestelling.

Onze algemene verkoopsvoorwaarden voor onze webshop

Verzendkosten: Onze verzendkosten gelden enkel voor transport binnen België, indien u van Nederland bent en toch een bestelling wenst voor zelfplaatsing, raden wij u aan om via mail of telefonisch contact op te nemen zodat wij een aangepaste offerte kunnen opstellen.

Verzenden: Standaard wordt de bestelling als geheel verzonden, indien u toch deelzendingen wenst, gelieve dan via mail of telefonisch contact met ons op te nemen.

Fabricagetijd: al het maatwerk d.i. de tuinpoortjes, hebben een fabrikagetijd van 8-10 weken. Deze periode gaat van start van zodra wij het bedrag ontvangen hebben. Voor de overige artikelen (automatiseringsonderdelen) hebben wij steeds een stock liggen. Deze worden opgestuurd van zodra het bedrag betaald is, tenzij een tijdelijke stockagetekort.

Terugzenden: Alle betwistingen, weigering of omruiling van verkeerd aangekochte producten (dit geldt enkel voor de automatiseringsproducten) kunnen binnen de 14 kalenderdagen terug gestuurd worden via retour. Na deze termijn of melding via andere weg wordt niet aanvaard. De kosten van de retour zijn steeds ten laste van de klant. De klant draagt de verantwoordelijkheid van het al dan niet toekomen van deze retour indien deze verstuurd werd zonder bewijs van verzending.  Goederen dienen onbeschadigd terug te worden gestuurd. Indien u bij levering merkt dat de producten beschadigd zijn vragen wij hiervan zo snel mogelijk melding van te doen. Indien wij merken dat producten opzettelijk of door verkeerdelijk gebruik zijn beschadigd kunnen wij deze niet terugnemen. Indien de retour voldoet aan deze voorwaarden zal na ontvangst het bedrag terug  over gemaakt worden naar uw rekening.  Goederen in promotie kunnen niet geruild of geretourneerd worden. Maatwerk (de tuinpoorten) valt niet onder verzakingsrecht en wordt niet terug genomen.

Bij al onze producten worden steeds alle nodige documentatie en installatiedocumenten meegeleverd. Deze zijn ook elektronisch op te vragen via mail en zullen in de toekomst te downloaden zijn op onze website.

Alle aanbiedingen op www.j-technics.be aanbiedingen zijn vrijblijvend en geldig zolang de voorraad strekt.

Onze overeenkomsten van bestelling komen elektronisch tot stand via onze website www.j-technics.be. Deze bestellingen worden door ons gecontroleerd en bevestigd via mail. Vervolgens krijgt de klant de nodige gegevens voor de betaling via overschrijving over te maken en de nodige gegevens om de rest van de bestelling op te volgen.

Wij proberen steeds up-to-date te zijn met onze technische specificaties, informatie en foto’s van de producten die wij aanbieden. Wij kunnen echter niet garanderen dat het eindproduct kan afwijken hiervan. Dit door wijzigingen van de fabrikant uit of nieuwe productielijnen. Afwijkingen kunnen geen aanleiding geven tot het betalen van een schadevergoeding of het nietig verklaren van de bestelling.

Al de prijzen op onze website staan vermeld in euro en inclusief BTW.

Betalingen gebeuren via overschrijving nadat u via ons de factuur met onze gegevens hebt ontvangen. Wij vragen steeds de referentie in deze overschrijving op te geven om de bestelling en betaling correct te kunnen opvolgen.

Op het einde van uw totale bestelling krijgt u een overzicht van de totale verzendkosten. Dit bedrag wordt getoond voor het verzenden van de bestelling.  J-Technics behoudt zich het recht deze tarieven aan te passen en dit mee te delen aan de klant via mail of telefonisch.

J-Technics behoudt zich het recht om een bestelling zonder verschuldigde reden nietig te verklaren.

J-technics heeft het recht om bedragen na plaatsen van de bestelling online, indien deze nog niet is betaald, gewijzigd door te geven via de uiteindelijke factuur, dit omwille van prijswijzigingen, transportwijzigingen,…Zodra de bestelling wordt gesloten en dit bedrag op de factuur wordt betaald is de verkoopovereenkomst gesloten en kunnen geen prijswijzigingen meer worden uitgevoerd. Noch bij prijsdalingen noch bij prijsstijgingen. De bestelling is pas lopende van zodra het volledige bedrag overeengekomen op de factuur wordt overgemaakt aan J-Technics.

De levertermijnen die wij op voorhand vermelden zijn enkel indicatief. J-Technics kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien deze termijn wordt overschreden. Bij vertragingen geven wij melding hiervan. Bij de automatiseringsgoederen kan de klant doorgeven of hij de bestelling al dan niet nog wenst. De klant wordt op de hoogte gebracht wanneer de bestelde goederen bij ons vertrekken. J-Technics kan echter niet verantwoordelijk worden geacht voor vertragingen bij deze levering aangezien wij hier afhankelijk zijn van derden. Bij beschadigingen van deze levering, dient u dit zo snel mogelijk te melden. Maatwerk (de tuinpoorten) worden persoonlijk of door een erkend transportbedrijf geleverd op afspraak. Deze worden persoonlijk door ons gecheckt op beschadigingen. Indien er toch beschadigingen zijn, wordt de poort hersteld of terug gestuurd naar de fabriek.

Elke geldige annulering  van bestelling conform aan deze voorwaarden zal resulteren in een terugbetaling van het reeds betaald bedrag binnen 14 dagen na annulering van de bestelling. Voor reeds verstuurde goederen blijft de verzendkost geldig.

Back To Top